UBYTOVACÍ ŘÁD

Pro přechodné ubytování v ubytovně / penzionu U medvěda, ul. Práce 12, 277 11 Neratovice

 1. Ustanovení tohoto řádu je povinen dodržovat každý host ubytovaný v ubytovně/penzionu U medvěda.
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnou své doklady pro zápis do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas).
 3. Ubytování hostů se provádí od 17 hod do 24 hod. Mimo tuto dobu pouze po předchozí telefonické domluvě. Za účelem rezervace ubytování volejte prosím tel. 774 25 00 00, od 17 hod volejte prosím tel. 774 25 11 11.
 4. Úhradu za ubytování (smluvní cenu) je host, nebo jeho zástupce povinen zaplatit nejpozději při nástupu, a to za celou dobu smluveného pobytu.
 5. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt a předat pokoj pracovníkovi v recepci nebo provozní ubytovacího zařízení do 9 hod., případně dle domluvy s pracovníkem recepce/provozní.
 6. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování svěřeny včetně vybavení, jakož i společné prostory.
 7. Ubytovaný host je povinen užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně a šetrně. Kromě elektrických holicích strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek pro mobilní telefony, počítačů, vlastních televizních přijímačů a rádií, ručních elektrických masážních vibračních strojků není v objektu povoleno užívat jakékoli vlastní elektrické spotřebiče.
 8. Ubytovaný host je povinen udržovat čistotu a zajistit úklid svěřených prostor – pokoj, úklid společných prostor zajišťuje provozovatel.
 9. Je zakázáno poškozovat vybavení ubytovacího zařízení, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené svojí vinou odpovídá ubytovaný host dle platných zákonů a předpisů a podle práva od něho bude vymáhána náhrada za způsobenou škodu.
 10. Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
 11. Při každém odchodu z objektu je ubytovaný host povinen zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře svého pokoje. Ztráta klíče od pokoje či hlavního vchodu bude ubytovanému účtována v plné výši.
 12. Ubytovaný host je povinen dodržovat v ubytovaných prostorách dobré mravy, udržovat pořádek a čistotu a být ohleduplný k ostatním ubytovaným. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22,00 hod. do 6,00 hod. Rušení nočního klidu je důvodem k okamžité výpovědi z ubytovacího zařízení.
 13. Stížnosti hostů přijímá pracovník recepce/provozní, i na tel. č. 774 25 00 00.
 14. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů.
 15. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Závady prosím ihned hlaste dle bodu č. 13.
 16. Do prostor ubytovacího zařízení je ubytovaným zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemické látky, střelné zbraně a výbušniny. Osoba konající službu má právo mít u sebe střelnou zbraň a psa.
 17. V celém objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ, vyjma k tomuto účelu vyhrazeného místa, kterým je vstupní předvestibul.
 18. Vchodové dveře je ubytovaný host povinen zavírat při každém odchodu a příchodu.
 19. Ubytovaný není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou k přenocování řádně přihlášeny. Návštěvy jsou povoleny pouze se souhlasem recepční do 20,00 hod a musí být řádně zapsány v knize hostů.
 20. Při provádění kontrol dodržování protipožárních, bezpečnostních, hygienických norem a předpisů a při kontrole dodržování tohoto řádu má právo do pokoje vstoupit pouze provozní nebo majitel ubytovacího zařízení v doprovodu pracovníka recepce.
 21. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno okamžitým vypovězením ubytovaného, a to bez nároku na vrácení ubytovacích poplatků.

Datum aktualizace: 1. 10. 2015
Odkazy: Sklolaminátové stavební prvky | Zastřešení ČOV | Zakázková výroba ze sklolaminátů